04.03.2021

Dalies:

Sanāksme 3. Kursu Audzēkņu Vecākiem

Aicinām mūsu 3. kursu audzēkņu vecākus – šodien, 4. martā, plkst. 18:00 uz Online sanāksmi “Es runāju, es uzklausu un es sadzirdu savu bērnu”.

Tiekamies Zoom platformā: https://zoom.us/j/93794260477

Vecāku sapulce tiek organizēta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.