08.04.2022

Dalies:

Sekmīgi noslēgušās pieaugušo apmācības metālapstrādes izglītības programmās

SAM 8.4.1 8

Lai iegūtu jaunas vai pilnveidotu esošās zināšanas un prasmes pašattīstībai un konkurētspējai darba tirgū, šajā pavasarī vairāki izglītojamie sekmīgi pabeidza pieaugušo apmācības profesionālās pilnveides izglītības programmā “Automatizētā projektēšana (AutoCad un SolidWork) un profesionālās tālākizglītības programmā “Metālapstrāde” ar kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”.

Mācības norisinājās ESF Projekta 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 5. kārtas ietvaros.

Pieaugušie atzinīgi novērtējuši no pieredzējušiem pasniedzējiem iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nu jau tiek pielietotas gan darbā, gan ikdienas dzīvē!

Profesionālās tālākizglītības programmas ‘’Metālapstrāde” ar kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” izglītojamie 19. martā veiksmīgi nokārtota kvalifikācijas eksāmenu un saņēma apliecības! Paldies sadarbības uzņēmumiem par kvalifikācijas prakšu nodrošināšanu – SIA “BALTIJAS INDUSTRIĀLAIS SERVISS”, SIA “Valmieras ūdens”, KS “VAKS” u.c.

Savukārt profesionālās pilnveides programmas “Automatizētā projektēšana (AutoCAD, SolidWorks)” izglītojamie apmācības noslēdza 2. aprīlī, gūstot zināšanas konstruktora darba būtībā, detaļu un mezglu modeļu un rasējumu izstrādē, trīsdimensiju modeļu projektēšanā, kā arī modeļu attēlošanu reālistiskajā un dinamiskajā veidā.

Informācija par projektu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā macibaspieaugusajiem.lv, kā arī Valmieras tehnikuma mājas lapā valmierastehnikums.lv/lv/pieauguso-izglitiba

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.