28.06.2023

Dalies:

Teju 300 izglītojamie un pedagogi gūst zināšanas par ilgtspējīgu dzīvesveidu

Aizvadītajā mācību gadā Valmieras tehnikums sadarbībā ar SIA ZAAO  tehnikuma izglītojamiem, pedagogiem un administrācijas darbiniekiem piedāvāja apmeklēt izglītojošas ekskursijas Dabas un Tehnoloģiju parkā URDA.

2022./2023.m.g. šo iespēju izmantoja un ekskursijās devās 241 skolēns, 22 pedagogi un 24 administrācijas pārstāvji. Aktivitātes mērķis bija iegūt jaunas un būtiskas zināšanas par atkritumu sagatavošanu un apstrādi pirms to apglabāšanas, atkritumu apglabāšanu, dalīti vākto otrreiz izmantojamo materiālu sagatavošanu nodošanai pārstrādei, bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostēšanu u.c. Ekskursanti iepazinās arī ar sadzīves atkritumu priekšapstrādes centra procesiem, kas palīdz labāk saprast, kā var veicināt atkritumu efektīvu pārstrādi.

Tāpat arī bija iespēja uzzināt par otrreizējo pārstrādājamo metālu šķirošanas procesu, kas palīdz ieraudzīt atkritumus kā resursu, nevis kā tikai izlietotu materiālu. Vizītes laikā dalībniekiem tika sniegtas arī zināšanas par enerģijas iegūšanu no atkritumiem, praktiski padomi par to, kā mainīt savus ikdienas paradumus, lai veicinātu videi draudzīgu dzīvesveidu.

Sadarbība ar SIA ZAAO sabiedrības izglītošanā tiks turpināta arī 2023./2024. mācību gadā, lai veicinātu skolas vecuma jauniešu izpratni par atkritumu šķirošanas nozīmīgumu.


Aktivitātes līdzfinansē Eiropas Savienības Erasmus+ programma, projekta Green Pro ietvaros. 
Projekta nr. 2022-1-LV01-KA220-VET-000089115.