26.02.2018

Dalies:

Turpinās metālapstrādes laboratorijas būvniecība un aprīkojuma iegāde

SAM 8.1.3 5

Vasara Valmieras tehnikumā ir darbīgs laiks, jo pilnā gaitā rit Multifunkcionālās metālapstrādes mācību laboratorijas būvdarbi, kurus veic SIA “AIMASA”. Būvdarbi tiek veikti atbilstoši SIA “BM projekts” izstrādātajam būvprojektam, un būvuzraudzību nodrošina SIA “Sistēmeksperts”. Katru otro nedēļu tehnikumā notiek būvsapulces, kurās piedalās pasūtītāja, Valsts izglītības attīstības aģentūras, būvnieka, autoruzrauga un būvuzrauga pārstāvji. Sanāksmju laikā tiek sniegts ieskats par paveikto, veicamajiem darbiem un risināti aktuāli būvniecības procesa jautājumi. Līdz šim kavēšanās nav notikusi un paredzams, ka darbi tiks pabeigti plānotajā laikā.

Jūnijā noslēdzies 2019.gada 3.maijā izsludinātais iepirkums ID Nr. VIAA 2019/24 ERAF VT “Iekārtu un aprīkojuma piegāde Valmieras tehnikuma IP “Mehānika un metālapstrāde” vajadzībām” izglītības programmas “Mehānika un metālapstrāde” modernizēšanas ietvaros. Konkursa rezultāti vēl nav zināmi, turpinās saņemto pretendentu piedāvājumu vērtēšanas process.

Papildus iepriekš minētajam, noslēgusies arī izglītības programmas “Programmēšana” modernizēšana. Uzņēmums SIA “Tomega” piegādājis un uzstādījis interaktīvo displeju, līdz ar to ir pilnībā pabeigta plānotā aprīkojuma iegāde.

Būvdarbi un aprīkojuma iegāde Valmieras tehnikumā tiek īstenoti sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006 “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu”” ietvaros. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā.