28.02.2014

Dalies:

Vai Savu Karjeru Es Varu Ietekmēt Pats? Kā?

Uz šiem un citiem jautājumiem 16.aprīļa pēcpusdienā atbildes varēja saņemt ikviens Valmieras tehnikuma audzēknis, kurš bija ieradies uz lekciju/diskusiju “Pats savas karjeras režisors”. Šajā reizē lekcijas vadīšana bija uzticēta personības un komandu attīstības veicinātājai, koučam un karjeras konsultantei Ligitai Embrektei.

Lekcijas laikā L. Embrekte audzēkņiem sniedza informāciju par savu pieredzi karjeras veidošanā, ieskicējot katra paša iespējas virzīt savu attīstību un izaugsmi, kā arī prast saskatīt resursus sev tuvākā un tālākā apkārtnē. Papildus tika skaidrots, ka ikvienam cilvēkam savas dzīves laikā ir iespēja sevi profesionāli realizēt kādā no četriem pašrealizācijas veidiem (darba devējs, darba ņēmējs, pašnodarbināta persona, terminēts darba laiks), uzsverot, ka neviens no tiem nav sliktāks vai labāks, bet gan ir jāatrod sev tīkamākais veids un tajā arī jādarbojas.

Tāpat audzēkņiem tika sniegts skaidrojums par karjeras konsultēšanas jomu un to, kā karjeras konsultants ikvienam cilvēkam var palīdzēt apzināties savu karjeras ceļu un izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Lekcijas laikā pasniedzēja vairākkārt uzsvēra profesionālās izglītības lietderīgumu dzīves ceļa veidošanā, jo audzēkņiem tiek dota iespēja iegūt gan profesiju, kas ir dzīves pamats, gan vispārējo izglītību, kas dod iespēju turpināt izglītoties augstākās izglītības iestādēs.

Lekcijas noslēgumā pasniedzēja ikvienam klausītājam novēlēja apzināties savas dzīves mērķus un tos sasniegt, kā arī turpināt izglītoties visa mūža garumā.Lekcija tika īstenota ar ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 finansiālo atbalstu.