26.02.2015

Dalies:

Valmierā un Rankā turpinās projekta īstenošana

SAM 8.1.3 14

Turpinās projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006 “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošana atbilstoši 27.04.2017. noslēgtajiem līgumiem ar SIA “BM-projekts” par Valmieras tehnikuma multifunkcionālas metālapstrādes mācību laboratorijas un tai piegulošās teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību. Kopš pavasara rit aktīvs projektēšanas darbs, t.sk., tiek izstrādāta vizualizācija jaunbūvei, tiek plānots telpu un iekārtu izvietojums. Būvprojektu paredzēts izstrādāt līdz 2017.decembrim, lai jau šī gada nogalē izsludinātu iepirkumu būvdarbiem.

Rankas teritoriālās struktūrvienības infrastruktūras modernizācijai Valmieras tehnikums ir veicis iepirkumus un šobrīd tiek izstrādāta tehniskā dokumentācija Meža tehnikas mācību poligona jaunbūvei un Dabas zinātņu un mežsaimniecības apmācību kabinetu atjaunošanai. Mācību poligonu iecerēts izbūvēt šogad līdz ziemai, kamēr laika apstākļi ir atbilstoši būvdarbu veikšanai. Mācību kabinetu atjaunošana noritēs jaunā mācību gada sākumā. Atjaunošanai paredzētie kabineti jau ir atbrīvoti no visām mēbelēm un inventāra. Lai netiktu iekavēts mācību process, remontdarbu laikā nodarbības tiks pārceltas uz citiem kabinetiem.

Vienlaikus norit aktīvs darbs arī pie jauna un mūsdienu prasībām atbilstoša mācību aprīkojuma iegādes iepirkumu dokumentācijas izstrādes. Šovasar plānots izsludināt iepirkumus Rankas teritoriālās struktūrvienības IP “Koka izstrādājumu izgatavošana” un IP “Meža darbi un tehnika” mācību aprīkojuma iegādei, kā arī izsludināt iepirkumu, lai atjaunotos dabas zinību kabinetus (fizika un ķīmija) aprīkotu ar mācību priekšmeta īstenošanai nepieciešamām tehniskajām ierīcēm, aprīkojumu un mēbelēm. Daļa mēbeļu jau ir pasūtītas iegādi veicot Elektronisko iepirkumu sistēmā, kur tiks iegādāta arī datortehnika.