27.02.2020

Dalies:

Valmiera un ventspils veikušI pētījumu par vietējo un ārvalstu studentu piesaisti tehniskajās nozarēs

Vidzemes Augstskola, Valmieras Tehnikums, Ventspils Augstskola un Ventspils Tehnikums veikuši pētījumu “Paaudžu mārketinga īstenošana izglītības iestādēs”, kura dati palīdzēs piesaistīt vietējos un ārvalstu studentus Valmieras un Ventspils pilsētām, sekmējot kopējo reģiona ekonomisko izaugsmi un attīstību.

Sadarbībā ar vadošo vadības konsultāciju uzņēmumu grupu Centrālajā un Austrumeiropā “Civitta” 2019. gada maijā notika latviešu un ārvalstu jauniešu aptaujāšana. Pētījuma ”Paaudžu mārketinga īstenošana izglītības iestādēs” mērķis bija sniegt plašāku ieskatu aktuālajā situācijā par jauniešu attieksmi un interesēm, izmantotākajiem komunikācijas kanāliem un atbildētu uz jautājumiem, kas palīdzētu rast idejas jaunās paaudzes mārketingam un studentu, kā arī skolēnu piesaistei studijām augstskolās un mācībām tehnikumos.

 

nextgen-270220245

Pētījumā tika izceltas vairākas interesējošās mērķa grupas – jaunieši vecumā no 12-15, 16-18, 19-22 Latvijā interesē visas iesaistītās puses, jaunieši vecumā no 16-22 Ukrainā, Gruzijā, Itālijā, Uzbekistānā, Vācijā interesē Vidzemes Augstskolu un Ventspils Augstskolu, savukārt 30+ auditorija Vidzemē un Kurzemē interesē Valmieras Tehnikumu un Ventspils Tehnikumu.

Rezultāti parādīja, ka neskatoties uz kultūra atšķirībām, jauniešus Latvijā un jauniešus ārvalstīs interesē līdzīgi jautājumi, izvēloties izglītības iestādi, tostarp arī meklēšanas platformas un vietnes būtiski neatšķiras abu grupu vidū. Būtiskākās atšķirības tika novērotas ziņojumos, kas jauniešus interesē, piemēram, ārvalstīs dzīvojošos jauniešus interesē klimats, kultūras, mentalitāte utt.

Vietējo un ārvalstu talantu piesaiste tehniskajām nozarēm dotu nozīmīgu pienesumu Latvijas ekonomikai.

Pētījuma rezultāti kalpos turpmākai mārketinga stratēģijas izstrādei, kas piesaistīs ne tikai talantus un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas šodienas un nākotnes darba tirgū, bet arī investorus tehniskajai nozarei Valmierā un Ventspilī.

Projekta kopējais mērķis ir veicināt Ventspils un Valmieras ekonomiku un biznesa vidi. Projektā ieviestie inovatīvie risinājumi attīstīs darba spēka prasmes un kapacitāti, kā arī sniegs labvēlīgus priekšnosacījumus uzņēmējdarbības attīstībai un jaunu darba vietu radīšanai.

Projekta budžets: € 6,246,405.15, tai skaitā ERAF iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” līdzfinansējums € 4,997,124.12

Projekta norises laiks no 2018. gada 1.novembra līdz 2021. gada 31.oktobrim