15.09.2020

Dalies:

Valmieras tehnikumā atsāksies robotikas nodarbības ikvienam 6. – 9. Klašu skolēnam

Valmieras tehnikums piedāvā darboties bezmaksas ārpusstundu Robotikas nodarbībās 6.-7. un 8.-9. klašu grupās. Šo nodarbību mērķis ir radīt priekšstatu par robotiku kā daļu no tehniskās jaunrades, ļaut praktiski darboties un attīstīt analītisko domāšanu.

ATVĒRTĀ NODARBĪBA IKVIENAM INTERESENTAM 29.09.2020., PLKST.16:00-18:50.

nextgen-15092020

Nodarbībās jauniešiem būs iespēja darboties ar VEX un MakeBlock konstruktoriem, kā arī uzzināt par konstruktoru būvēšanu, programmēšanu un to sagatavošanu robotu sacensībām. Veidojot robotu mehāniskās konstrukcijas, būs iespēja iepazīties ar dažādiem sensoriem un to darbības principiem. Nodarbībās liels uzsvars tiek likts uz programmēšanas iepazīšanu un izveidoto robotu programmēšanu. Tiek veidotas vadības programmas, kuru uzdevums ir nodrošināt robotu autonomu darbību konkrētu uzdevumu izpildei. Kā galvenā prioritāte tiek izvirzīta visu jauniešu līdzdalība reāla rezultāta iegūšanai, jo ir svarīgi gūt praktiskas iemaņas, ne tikai izpratnes radīšana.

Nodarbības notiek Valmieras tehnikuma IT laboratorijā (Vadu iela 3), plānotais nodarbību laiks:

  • 6.-7. klašu grupai otrdienās, plkst. 16:00 – 17:20;
  • 8.-9. klašu grupai otrdienās, plkst. 17:20 – 18:50.

Lai pieteiktos nodarbībām vai uzzinātu papildu informāciju, zvanīt vai rakstīt Valmieras tehnikuma projektu vadītājai Lindai Ribai (20083787), e-pasts: linda.riba@valmierastehnikums.lv. Par Valmieras tehnikumu vairāk iespējams uzzināt skolas mājas lapā www.valmierastehnikums.lv

Nodarbības līdzfinansētas Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas