22.08.2019

Dalies:

Valmieras tehnikumā būs iespēja apgūt robotiku 6.-9. klases skolniekiem

No septembra Valmieras tehnikumā būs iespēja darboties bezmaksas ārpusstundu Robotikas nodarbībās 6.-7. un 8.-9. klašu grupās. Šo nodarbību mērķis būs radīt priekšstatu par robotiku kā daļu no tehniskās jaunrades, ļaut praktiski darboties un attīstīt analītisko domāšanu.Jau no septembra Valmieras tehnikumā būs iespēja darboties bezmaksas ārpusstundu Robotikas nodarbībās 6.-7. un 8.-9. klašu grupās. Šo nodarbību mērķis būs radīt priekšstatu par robotiku kā daļu no tehniskās jaunrades, ļaut praktiski darboties un attīstīt analītisko domāšanu.

Nodarbību vadītājs Andris Jenerts stāsta: “Robotika ir strauji augoša nozare, kas ienāk patērētāju ikdienā, tāpēc ir būtiski radīt izpratni par robotu darbības principiem. Šo nodarbības galvenais mērķis būs demonstrēt to, ka robotika ir kompleksu problēmu risināšana, kas sevī iekļauj zināšanas par dažādām nozarēm”.

 

nextgen-22082019

Jauniešiem būs iespēja darboties ar VEX un MakeBlock konstruktoriem. Jaunieši uzzinās par konstruktoru būvēšanu, programmēšanu un to sagatavošanu robotu sacensībām. Veidojot robotu mehāniskās konstrukcijas, dalībnieki iepazīties arī ar dažādiem sensoriem un to darbības principiem. Nodarbībās liels uzsvars tiks likts uz programmēšanas iepazīšanu un izveidoto robotu programmēšanu. Tiks veidotas vadības programmas, kuru uzdevums būs nodrošināt robotu autonomu darbību, konkrētu uzdevumu izpildei. Kā galvenā prioritāte tiek izvirzīta visu jauniešu līdzdalība reāla rezultāta iegūšanai, jo ir svarīgi gūt praktiskas iemaņas, ne tikai izpratnes radīšana.

Labākajiem jauniešiem būs iespēja piedalīties robotu sacensībās, sacensties ar līdzīgi domājošiem skolēniem no visas Latvijas, kā arī papildināt un nostiprināt nodarbībās gūtās zināšanas. Sacensības notiek piemēram, sacenšoties robotu vadīšanā ar pulti vai atsevišķi robotiem paredzētās disciplīnās, kurā tie sacenšas uz laiku šķēršļu trasē.

Plānotais nodarbību laiks – trešdienās, 6.-7 klašu grupai no plkst. 15:30 – 17:00, 8.-9 klašu grupai no plkst. 17:10 – 18:40 , pieteikties nodarbībām var  līdz 30.septembrim. Lai pieteiktos nodarbībām vai uzzinātu papildu informāciju, zvanīt vai rakstīt  Valmieras tehnikuma mācību projektu vadītājai Lindai Ribai (20083787), e_pasts: linda.riba@valmierastehnikums.lv.

Nodarbības līdzfinansētas Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.