27.02.2018

Dalies:

Valmieras Tehnikuma Izglītojamie Apmeklē Izstādi “Skola 2018”

23.februārī, ESF projekta 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros, Valmieras tehnikuma un Rankas teritoriālās struktūrvienības 30 izglītojamie, kopā ar pavadošajiem pedagogiem, devās uz Rīgu, Ķīpsalu, lai apmeklētu izstādi “Skola 2018”.
Izstādes apmeklējums tika organizēts ar mērķi, lai veicinātu izglītojamo interesi par tālākizglītības iespējām savā specialitātē pēc tehnikuma absolvēšanas.

Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, izglītojamajiem izstādes apmeklējuma laikā tika dota iespēja iepazīties ar dažādām izglītības iestādēm, to piedāvātajām mācību programmām. Tāpat izstāde bija lieliska iespēja uzdot visdažādākos sev interesējošos jautājumus skolu pārstāvjiem par visu, kas saistīts ar konkrēto mācību iestādi – uzņemšanas noteikumiem, stipendijām, iespēju studēt budžeta grupās un par iespēju saņemt kredītu studiju apmaksai.

Pēc izstādes apmeklējuma, izglītojamie aizpildīja aptaujas anketas, tādā veidā paužot savu viedokli par apmeklētā pasākuma lietderīgumu un nepieciešamību to apmeklēt/neapmeklēt turpmāk.

Izvērtējot anketās sniegto informāciju, secināms, ka lielāka daļa izglītojamo šādu izstādi apmeklēja pirmo reizi, pozitīvi novērtējot iespēju tikties ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un saņemt atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem. Tāpat izglītojamie norāda, ka vērtīga bijusi iespēja iepazīties ar atzītākajām un jaunākajām mācību programmām gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Plānojot šādas izstādes apmeklējuma nepieciešamību arī turpmāk, noteikti vērā ņemams izglītojamo anketās paustais viedoklis, ka vēlētos apmeklēt šo izstādi arī citā mācību gadā.