19.06.2024

Dalies:

Valmieras tehnikumā norisinājās Bz grupas elektrodrošības mācības 

18. jūnijā Valmieras tehnikumā norisinājās Bz grupas elektrodrošības mācības 11 tehnikuma skolotājiem un darbiniekiem. Mācības tika rīkotas sadarbībā ar AS “Sadales tīkls”. 

Mācībās tika iekļauti elektrodrošības vispārīgie jautājumi par normatīvajiem aktiem, standartu, terminoloģiju un darbu izpildes veidiem, kā arī padziļināti tika apgūti jautājumi par organizatoriskiem un tehniskiem pasākumiem drošai darbu veikšanai elektroietaisēs un par elektrotraumām un pirmās palīdzības sniegšanu elektrotraumu gadījumā. 

Mācību noslēgumā dalībnieki pārbaudīja iegūtās zināšanas, pildot testu e-mācību vidē, kā rezultātā 11 skolotājiem un darbiniekiem tika izsniegtas apliecības par Bz elektrodrošības grupas piešķiršanu.