04.03.2016

Dalies:

Valmieras tehnikumā viesojas darba grupa no vācijas

Laikā no 24. līdz 28. septembrim Valmieras tehnikumā viesojas sadarbības partneri no profesionālās izglītības iestādes Berufskolleg Halle, Vācijā. Šī ir darba grupas tikšanās Berufskolleg Halle un Valmieras tehnikuma kopīgi īstenotajā Erasmus+ stratēģiskās partnerības projektā “Promote Your Employability”.

Projekta mērķis ir jauniešu nodarbinātības veicināšana pēc profesionālās izglītības iestādes absolvēšanas. “Promote Your Employability” darba grupa, īstenojot projektu, veic aktīvu izglītojamo iesaisti. Vācijā mērķa grupa ir skolēni, kuri apgūst biznesa vadības izglītības programmu, savukārt Valmieras tehnikumā tie ir 3. un 4. kursa audzēkņi no grāmatvedības izglītības programmas. Nākamā darba grupas tikšanās notiks 2018.gada novembrī Vācijā, tajā kopumā piedalīsies 14 Valmieras tehnikuma pārstāvji.

Projekts “Promote Your Employability” Nr. 2016-1-DE03-KA219-022987_2 tiks īstenots līdz 2018.gada baigām un ir finansēts no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 starpskolu stratēģiskās partnerības budžeta.

Sadarbība starp Berufskolleg Halle un Valmieras tehnikumu tiks turpināta arī nākamākajos gados. Ir saņemts apstiprinājums jaunam starpskolu stratēģiskās partnerības projektam “Work 4.0 – future job market” Nr. 2018-1-LV01-KA229-046989_1. Arī šis projekts ietver aktīvu skolēnu iesaisti un darba grupas vizītes sadarbības skolā Vācijā. Dalībnieku atlase šīm projektam notiks 2019.g sākumā.