29.02.2016

Dalies:

Valmieras Tehnikumā Viesojas Karjeras Konsultante Un Personīgās Izaugsmes Trenere Jolanta Priede

22.novembrī Valmieras tehnikumā un Rankas teritoriālajā struktūrvienībā, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, 2. un 3.kursa izglītojamajiem tika organizēta nodarbība “Pieprasītākās spējas un prasmes šodienas un nākotnes darba tirgū”, karjeras konsultantes un personīgās izaugsmes treneres Jolantas Priedes vadībā.

Nodarbība tika organizēta ar mērķi izglītojamajiem sniegt zināšanas par nepieciešamākajām prasmēm un spējām, kuras ir un būs saistošas darba devējiem.

Lai veiksmīgi sasniegtu nodarbībai izvirzīto mērķi, izglītojamie nodarbības gaitā, aktīvas diskusijas veidā, tika iepazīstināti ar tām prasmēm un spējām, kuras ir saistošas darba devējiem un katram tika dota iespēja izvērtēt savas prasmes un spējas, kā arī J.Priedes vadībā sastādīt individuālu prasmju attīstīšanas plānu.

Tāpat tika sniegts ieskats par dažādu ārpus stundu aktivitāšu nozīmi personības attīstīšanā, par uzņēmējspējas un citām prasmēm/īpašībām, kuras sekmēs veiksmīgu karjeras attīstību, par grūtībām, to risināšanas iespējām. Vienlaikus J.Priede dalījās personīgajā pieredzē par darba intervijas atlases procesu, uzsverot katra paša iespējas noteikt ieņemamo amatu un vēlamo darba samaksas apjomu.

Analizējot izglītojamo paustos viedokļus pēc apmeklētās nodarbībās, secināts, ka šāda veida nodarbības motivē mācīties, izvirzīt un sasniegt mērķus, kā arī rosina analizēt katra paša spējas un iespējas veiksmīgas karjeras vadīšanai.