26.02.2018

Dalies:

Valmieras tehnikumam radīta jauna vizuālā identitāte

Balstoties uz četru Latvijas izglītības iestāžu kopīgi sagatavoto starptautisko pētījumu, Valmieras tehnikums izstrādājis savu mārketinga stratēģiju Z paaudzes audzēkņu piesaistei, kā arī milleniāļu un X paaudzes pārkvalificēšanai. Nozīmīgākais mārketinga stratēģijas uzdevums bija radīt jaunu un modernu Valmieras tehnikuma vizuālo identitāti.Balstoties uz četru Latvijas izglītības iestāžu kopīgi sagatavoto starptautisko pētījumu, Valmieras tehnikums izstrādājis savu mārketinga stratēģiju Z paaudzes audzēkņu piesaistei, kā arī milleniāļu un X paaudzes pārkvalificēšanai. Nozīmīgākais mārketinga stratēģijas uzdevums bija radīt jaunu un modernu Valmieras tehnikuma vizuālo identitāti.

Pēdējos gadus Valmieras tehnikums ir piedzīvojis ievērojamas pārmaiņas. Skolas ēka ir pilnībā renovēta un iekārtota ar modernām mācību laboratorijām, kā arī ir uzsākta vairāku jaunu un reģionam nozīmīgu izglītības programmu īstenošana. Tehnikums realizē vairākus starptautiskās sadarbības un investīciju piesaistes projektus, kā arī ir iecerējis palielināt esošo audzēkņu skaitu un īstenot arvien jaunas izglītības programmas.

 

nextgen-26022024

“Laikā kad tehnikums ir uzņēmis kursu izaugsmes virzienā, tam nepieciešams atbilstošs vizuālais noformējums, kas iet roku rokā ar skolas attīstību. Rainis ir teicis: “Pastāvēs, kas pārvērtīsies” un šī ir daļa no mūsu pārmaiņām. Jaunais Valmieras tehnikuma zīmols ir viegli uztverams gan jauniešiem, kuri pie mums vēlēsies mācīties pēc 9. vai 12.klases, gan arī pieaugušajiem mūžizglītības programmās. Zīmols ir saprotams arī vietējiem un starptautiskajiem sadarbības partneriem, kas ļaus to veiksmīgāk izmantot turpmākajos projektos un skolas attīstībā” skaidro direktore Vineta Melngārša.

Jauno zīmolu ciešā sadarbībā ar tehnikumu izstrādājusi dizaina aģentūra “McCANN”. Logotipā izmantota vārdu spēle “Tehnikas jautājums”. Valmieras tehnikums ar jēdzienu “tehnika” izprot pareizo “piegājienu”, metodi, prasmes, lai sekmīgi veiktu kādu konkrētu uzdevumu vai darbu. Valmieras tehnikuma misija ir sagatavot jauniešus funkcionālai pēcskolas dzīvei, pilnveidojot viņos tehniskas spējas. Katrs no skolas absolventiem ir atbildējis vismaz uz vienu no jautājumiem savā dzīvē – ko es protu? Logotips kopskatā atgādina burtu T, simbols vārdam Tehnika, kas pēc skolas koncepcijas ir atbilde uz dzīves svarīgākajiem jautājumiem. Simbols veidojas tehnikas un jautājuma simbiozē.

Vineta Melngārša norāda: “Mūsu prasmes ir tas, kas mūs atšķir no citiem. Mūsu zināšanas un kompetences ir izšķirošas, kad uzsākam turpmāko izglītības vai karjeras ceļu. Mācīties Valmieras tehnikumā – tas ir kā “nošaut divus zaķus ar vienu šāvienu”, jo audzēkņi iegūst kvalitatīvu izglītību, kā arī profesionālās prasmes, kas varbūt izšķirošais apstāklis veiksmīgai turpmākajai karjerai”.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” ietvaros. Šī informācija atspoguļo vienīgi autora viedokli, un iniciatīvas “Pilsētu inovatīvās darbības” iestādes neatbild par šīs informācijas potenciālajiem izmantošanas veidiem.