26.09.2023

Dalies:

Valmieras tehnikums iegūst “eiropas inovatīvas mācīšanas balvu”

260923 Erasmus

Valmieras tehnikums iegūst Eiropas Komisijas “Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu” par īstenoto projektu “Darbs 4.0 – nākotnes darba tirgus”.

Lepojamies ar mūsu komandas darbu, uzdrīkstoties mainīties, nebaidoties ieviest inovatīvas darba metodes un tehnoloģijas mācību procesā, kas veicina mūsdienīgu, darba tirgū pieprasītu prasmju apguvi.

2023. gada balvas tēma ir “Izglītība un inovācijas”, kas saistīta ar Eiropas Komisijas pasludināto Eiropas Prasmju gadu. Eiropas Prasmju gadā Erasmus+ programmā īstenotā iniciatīvā “Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva” aicināja izcelt un popularizēt projektos īstenoto labo praksi mūsdienīgu, inovatīvu un darba tirgus pieprasījumam atbilstošu prasmju popularizēšanā, attīstīšanā un ieviešanā izglītības sistēmās. Šīs prasmes ir saistītas ar mākslīgo intelektu, robotiku, kodēšanu, programmēšanu, virtuālo realitāti, uzņēmējdarbību u.tml.

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva (European Innovative Teaching Award) ir EK iniciatīva, kura, sākot ar 2021. gadu, katru gadu tiek organizēta Erasmus+ programmas dalībvalstīs kā atbalsta pasākums vienotas Eiropas izglītības telpas sasniegšanai līdz 2025. gadam. Iniciatīvu īsteno skolu sektorā, identificējot, izceļot un popularizējot Erasmus+ projektos īstenoto izcilo mācīšanas praksi, vienlaikus novērtējot skolotāju darbu un viņu ieguldījumu pedagoga profesijā

Vairāk informācijas