26.02.2015

Dalies:

Valmieras tehnikums investē 75 000 eiro IT programmas izveidē

SAM 8.1.3 10

Valmieras tehnikumā sākusies uzņemšana jaunajam mācību gadam. Papildus jau esošajām specialitātēm no 2018./2019. mācību gada tehnikumā jauniešiem ar pamatskolas izglītību būs iespēja apgūt arī programmēšanu. Jaunas datortehnikas iegādei novirzīti 75 000 eiro projekta “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas prognozēm, sagaidāms, ka līdz 2030. gadam informācijas un komunikāciju tehnoloģijas sektorā kopumā izveidosies vairāk nekā 14 tūkstošu jaunu darbavietu, no kurām lielākā daļa veidosies saistītajās pakalpojumu nozarēs – galvenokārt datorprogrammēšanā, datu apstrādē, uzturēšana un ar to saistītās darbības, kā arī interneta portālu darbības un IT atbalsta nozarēs.

“Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas arvien attīstās un šajā jomā trūkst speciālistu. Valmieras tehnikuma mērķis ir kļūt par vienu no vadošajiem kvalificēta darbaspēka sagatavotājiem Vidzemes reģionā,” atklāj Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša. 

”Tiekoties dažādās darba grupās ar nozares uzņēmējiem, esam guvuši apstiprinājumu tam, ka programmēšanas tehniķis varēs ļoti veiksmīgi iekļauties darba tirgū uzriez pēc tehnikuma absolvēšanas. Šāda izglītība būs labs starts karjeras veidošanai, kā arī zināšanu bāze tiem, kuri vēlēsies izglītošanos turpināt augstskolā.”

Izglītības programmas “Programmēšana” izveidi un īstenošanu Valmieras tehnikumā ir apstiprinājusi Izglītības un zinātnes ministrija un Elektronisko un optisko iekārtu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju Nozaru ekspertu padome. Programmas īstenošanā Valmieras tehnikums plāno sadarboties ar Vidzemes Augstskolu, kopīgi izmantojot gan esošo mācībspēku potenciālu, gan materiāltehnisko bāzi. Aktuāla izglītības satura pasniegšanā ir uzrunāti arī nozares uzņēmumi, līdz ar to atsevišķus mācību tematus topošajiem programmēšanas tehniķiem pasniegs nozares speciālisti no tādiem uzņēmumiem kā “Smart BC” un “MUUV”.

Programmēšana tiks īstenotā kā darba vidē balstītās mācības, kas nozīmē, ka vismaz 25 procenti kopējās izglītības programmas apjoma tiks apgūti uzņēmumā. Šāda izglītības satura apguve jauniešiem būs liels ieguvums, jo jau mācību laikā jaunie speciālisti varēs gūt plašu ieskatu nozares ikdienas darbā.

Datortehnikas iegāde Valmieras tehnikumā tiek īstenota sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru projekta Nr. 8.1.3.0/16/I/006 “Valmieras tehnikuma modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros”. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu 85% apmērā un valsts budžeta līdzfinansējumu 15% apmērā.