25.02.2020

Dalies:

Valmieras tehnikums mācību procesā ievieš 5S darbības principus

13. februārī Valmieras tehnikuma administrācija, kā arī metālapstrādes, loģistikas un mehatronikas profesionālo priekšmetu skolotāji apguvuši 5S – darba organizācijas principus. Principu mērķis ir saīsināt darbību izpildes laiku , mazinātu izmaksas, uzlabotu darba drošību un kvalitāti, kā arī lietderīgi izmantotu resursus. Iecerēts, ka, nonākot darba tirgū, jauniešiem šie darbības principi būs jau labi zināmi.

Praktiskā semināra laikā dalībnieki apguva teoriju par 5S darba organizācijas principiem, kā tos identificēt darba vidē un izmatot ikdienas darbā. Jauniegūtās zināšanas praktiski tiks pielietotas jaunajā Valmieras tehnikuma multifunkcionālajā metālapstrādes laboratorijā, lai efektīvi izmantotu laiku un resursus, identificētu darba drošības riskus un ieviestu darba vietas nodošanas sistēmu, kas viegli saprotama visiem darbiniekiem un audzēkņiem.

Ražošanas uzņēmumi aizvien biežāk savā darbā ievieš 5S darbības principus, lai lietderīgi izmantotu resursus un gūtu maksimāli lielāku peļņu īsākā laika posmā. Lai nonākot darba tirgū jauniešiem šie 5S darbības principi ir jau labi zināmi, Valmieras tehnikuma multifunkcionālajā metālapstrādes laboratorijā mācību procesā un ikdienas darbā tiks ieviesti 5S darba organizācijas principi.

Apmācības notikušas Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” (ESF projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” projekta ietvaros.