18.03.2024

Dalies:

Valmieras tehnikums pieaugušo izglītībā sadarbojas ar Rīgas pašvaldības pastarpinātās pārvaldes interešu izglītības iestādi “Bērnu un jauniešu Centru “Rīgas Skolēnu pils””

No 14.03.2024. līdz 15.03.2024. Valmieras tehnikums pieaugušo izglītībā sadarbojas ar Rīgas pašvaldības pastarpinātās pārvaldes interešu izglītības iestādi “Bērnu un jauniešu Centru “Rīgas Skolēnu pils”” tehnisko darbinieku telpu un inventāra uzkopšanas, tīrīšanas zināšanu aktualizēšanas un prasmju pilnveides jomā.