08.07.2022

Dalies:

Valmieras tehnikums piedalās partneru sanāksmē Somijā

Jūlija sākumā tehnikuma komanda devās uz Helsinkiem, lai piedalītos projekta ENGINE partneru sanāksmē. Tikšanās notika Somijas Tehniskās izpētes centrā (VVT), kur 16 projektā iesaistītās organizācijas un uzņēmumi vienojās par veicamajiem darba uzdevumiem. Nākamā partneru klātienes tikšanās plānota septembrī, Briselē, piedaloties Eiropas komisijas pārstāvjiem.

ENGINE 08072022

Projekts ENGINE — nulles defektu ražošana zaļajai pārejai Eiropā — tiek īstenots ar mērķi samazināt ietekmi uz vidi un uzlabot metālizstrādājumu ražotāju konkurētspēju, radot jaunu metāla izstrādājumu projektēšanas un ražošanas sistēmu, kas integrē produkta dzīves cikla analīzi un biznesa lēmumus, samazina defektus, atkritumus un saīsina ražošanas laiku.

Vadošais partneris ir Somijas tehnoloģiju pētniecības centrs VVT, bet projektā kopumā iesaistīt 16 partneri no septiņām Eiropas valstīm, tajā skaitā Valmieras tehnikums, pārstāvot Latviju. Izvirzīto mērķu sasniegšanā kopā darbosies gan dažādu līmeņu izglītības iestādes, gan ražošanas uzņēmumi.

Pozitīvā ietekme, ko ENGINE veidotāji tiecas sasniegt, ir globālās konkurētspējas palielināšana un Eiropā ražoto metālizstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšana, radot jaunu, digitālu ražošanas veidu bez defektiem. Projekts īstenots Eiropas Savienības programmas HORIZON Innovation Actions ietvaros, no 2022.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam. Projekta numurs – 10105817

Project ENGINE logo