04.03.2014

Dalies:

Valmieras tehnikums piedalās stratēģiskās partnerības veidošanas projektā

Maija pēdējā nedēļa Varnā, Bulgārijā norisinājās starptautisks projekts „TICTAC – Multilateral Training Course to support quality in youth worker mobility activities under Erasmus+ Youth in Action”, kurā Latviju pārstāvēja Valmieras tehnikums. Darba grupu veidoja kopumā 22 dalībnieki no Bulgārijas, Kipras, Čehijas, Francijas, Latvijas, Norvēģijas, Portugāles, Spānijas, Turcijas un Lielbritānijas.

TICTAC ir starptautisks apmācību kurss profesionāliem jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un projektu vadītājiem, kas ir iesaistīti starptautiskajā jaunatnes darbā un vēlas īstenot programmas „Jaunatne darbībā” apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projektus.

Semināru laikā projektu vadītāji un jaunatnes darbinieki diskutēja par projektu īstenošanas kvalitātes uzlabošanu un starptautiskas mobilitātes pozitīvo ietekmi uz dalībnieku personisko un profesionālo izaugsmi. Tāpat projekta dalībnieki izstrādāja gan individuālus, starptautisku sadarbību ietverošus plānos, kā izmantot Programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” programmas sniegtās iespējas organizāciju ilgtermiņa stratēģijas īstenošanās.

Programmā “Jaunatne darbībā” liela loma ir neformālajai izglītībai, kurā tiek izmatotas elastīgas apmācību metodes. Tās ir piemērotas apmācību dalībniekiem, viņu vajadzībām, interesēm un spējām, galveno uzsvaru liekot uz mācību rezultātu.

Dalību projektā līdzfinansē Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.