15.06.2022

Dalies:

Valmieras tehnikums uzsāk dalību starptautiskā projektā ENGINE

ENGINE 15062022

Projekts ENGINE — nulles defektu ražošana zaļajai pārejai Eiropā — tiek īstenots ar mērķi samazināt ietekmi uz vidi un uzlabot metālizstrādājumu ražotāju konkurētspēju, radot jaunu metāla izstrādājumu projektēšanas un ražošanas sistēmu, kas integrē produkta dzīves cikla analīzi un biznesa lēmumus, samazina defektus, atkritumus un saīsina ražošanas laiku.

Vadošais partneris ir Somijas tehnoloģiju pētniecības centrs VVT, bet projektā kopumā iesaistīt 16 partneri no septiņām Eiropas valstīm, tajā skaitā Valmieras tehnikums, pārstāvot Latviju. Izvirzīto mērķu sasniegšanā kopā darbosies gan dažādu līmeņu izglītības iestādes, gan ražošanas uzņēmumi. Projekta ietvaros tiks izveidota “nulles defektu” projektēšanas un ražošanas sistēma metāla izstrādājumiem, kas tiks pielietota kuģu dzinēju piegādes ķēdē. Konkrētāk, ENGINE projektā plānots:

  1. Izveidot un demonstrēt jaunu metāla izstrādājumu projektēšanas un ražošanas sistēmu;
  2. Izstrādāt skaitļošanas modelēšanas rīku komplektu produktu un procesu projektēšanai, nesagraujamus diagnostikas rīkus ražošanas uzraudzībai un datu risinājumus visas piegādes ķēdes netraucētai integrācijai;
  3. Izstrādāt nulles defektu ražošanas pētījumu metodoloģijas;
  4. Veikt izpēti produktu dzīves ciklam un analizēt izmaksu metodes dizainam un biznesa lēmumiem;
  5. Piedāvāt darbinieku prasmju attīstības stratēģiju;
  6. Pārveidot inovācijas par perspektīvam biznesa risinājumiem.

ENGINE sistēma tiks atbalstīta ar digitālajām tehnoloģijām, veidojot produktu un procesu projektēšanas programmatūru ar darbplūsmas demonstrēšanas un ieviešanas darbnīcām, un izstrādājot automatizētas ražošanas uzraudzības metodes ar defektu atpazīšanas rīku. Tādējādi tiks nodrošināta ātra atgriezeniskā saite, rūpniecisko datu pārvaldībā un datu koplietošanā starp ražošanas punktiem.

Pozitīvā ietekme, ko ENGINE veidotāji tiecas sasniegt, ir globālās konkurētspējas palielināšana un Eiropā ražoto metālizstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšana, radot jaunu, digitālu ražošanas veidu bez defektiem.

ENGINE konsorcijs ir starpdisciplināra un starpnozaru profesionāļu komanda, tostarp pētniecības organizācijas, tehnoloģiju nodrošinātāji, ražošanas uzņēmumi, standartizācijas speciālisti un eksperti prasmju attīstībai, komunikācijai, izplatīšanai un izmantošanai.

Projekts īstenots Eiropas Savienības programmas HORIZON Innovation Actions ietvaros, no 2022.gada 1.jūnija līdz 2025.gada 31.maijam. Projekta numurs – 101058179.