27.09.2022

Dalies:

Veiksmīgi īstenota profesionālās tālākizglītības programma “Metālapstrāde”

Valmieras tehnikumā ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Nr. 8.4.1.0/16/I/001) ietvaros īstenota profesionālās tālākizglītības programma “Metālapstrāde” ar kvalifikāciju Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”.

SAM 8.4.1

Grupa Nr.P27-2022 no šī gada 4. aprīļa līdz 9. septembrim apguva profesionālās tālākizglītības programmas saturu, lai mācību noslēgumā iegūtu kvalifikāciju “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”. Eksāmenu veiksmīgi nokārtoja un apliecības saņēma seši izglītojamie.

Lai iegūtās zināšanas speciālistiem izdodas realizēt darbā!

Paldies uzņēmumiem SIA “VALPRO”, SIA “Ciedra PRO”, SIA “V.Lauga”, par sniegto atbalstu jauno speciālistu nodrošināšanai ar prakses vietām.