14.02.2022

Dalies:

Veiksmīgi noslēgusies attālinātā profesionālās pilnveides programma pieaugušajiem “Datu bāzu programmēšana”

Šī gada 10. februārī veiksmīgi noslēdzās attālināti īstenotā Valmieras tehnikuma profesionālās pilnveides izglītības programma “Datu bāzu programmēšana” (160 h), kas norisinājās ESF Projekta 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros.

SAM 8.4.1 11

Izglītības programmas laikā pieci audzēkņi kopš aizvadītā gada 28. septembra attālināti apguva zināšanas Zoom tiešsaistes platformā kopā ar Valmieras tehnikuma profesionālās izglītības pedagogu un topošo “Skola2030” Izglītības tehnoloģiju mentoru Jāni Ribu.

Profesionālās pilnveides programmas “Datu bāzu programmēšana” mācību procesā pieaugušie guva zināšanas, lai atpazītu algoritmu, struktūru veidus, lasītu algoritmus, izstrādātu un novērtētu algoritmus, izstrādātu algoritmu kādā no programmēšanas valodām, kā arī lai veidotu, pārbaudītu, uzturētu un uzlabotu datu bāzes vadības sistēmas, un spētu novērst uzturamās datu bāzes programmatūras lietotāja konstatētās kļūdas.

Informācija par projektu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā https://www.macibaspieaugusajiem.lv/, kā arī Valmieras tehnikuma mājas lapā https://valmierastehnikums.lv/lv/pieauguso-izglitiba

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveidi” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” ietvaros.

SAM 8.4.1 12