26.01.2021

Dalies:

Virtuālā Ekskursija IT Jomā

22. janvārī MS Teams platformā 1. kursa Programmēšanas tehniķi devās virtuālā ekskursijā IT jomā. Šī karjeras pasākums notika sadarbībā ar Swedbank “Dzīvei gatavs” programmu un kopīgi ar Accenture pārstāvi.

Vai zini, kā aizsākās programmēšana? Par pirmo programmētāju pasaulē tiek uzskatīta Augusta Ada Bairona (10.12.1815.-27.11.1852.), pazīstama kā Ada Lavleisa, kura bija angļu matemātiķe un rakstniece. Lavleisa galvenokārt ir pazīstama ar darbu pie Čārlza Bebidža analītiskās mašīnas, līdz ar to viņa tiek uzskatīta par pasaulē pirmo programmētāju. Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē katru gadu tiek pasniegta Adas Lavleisas stipendija labākajai studentei.

Accenture ir ievērojams uzņēmums visā pasaulē, kurā kopumā strādā vairāk kā 500 000 darbinieku, savukārt Latvijā vairāk kā 1600 darbinieku. Accenture Globāli atrodas 55 valstīs, bet pakalpojumus sniedz 120 valstīs. Uzņēmumam svarīgi ir motivēti un uz izaugsmi vērsti darbinieki, tādēļ uzņēmums pat izstrādājis savu iekšējo darbinieku konkursu. 

Ja vēlēsies strādāt Accenture uzņēmumā Tev būs jāpiemīt vairākām prasmēm: labi japrot angļu valoda, jāpiemīt matemātiskajām spējām, jābūt radošam, pārliecinātam par sevi, jāprot komunicēt, jāspēj darbus paveikt noteiktajā laikā, jāpiemīt plašam redzes lokam, jāprot rakstiski noformulēt savu domu. Vēl papildus iepriekš minētajām prasmēm, darbiniekam ir jābūt arī savai karjeras vīzijai, tas nozīmē, ka darbiniekam ir jābūt ar savu dzīves mērķi. Viennozīmīgi, nākas secināt, ka IT jomas speciālistu darbs nav viegls, tas prasa nepārtrauktu attīstību un sava laika plānošanu. 

Vai ir vajadzīga obligāti augstākā izglītība? Nē, bet tas būs liels pluss, ja dosies uz darba interviju. Pats svarīgākais, lai darbiniekam piemīt vēlme pašam mācīties un attīstīties. 

Arī IT jomā ir paredzama jaunu profesiju ienākšana darba tirgū, piemēram, kripto detektīvs, mākslīgā interneta eksperts un treneris, digitālais arheologs, bezpilota auto inženieris un dizainers, un citas profesijas, kuras būs nepieciešamas nākotnē. Šobrīd Accenture Latvijas birojā strādā UX dizaineri, WEB izstrādātāji,  programmētāji, DevOps speciālisti, datu zinātnieki, IT biznesa analītiķi, IT konsultanti un citi profesijas pārstāvi.

Valmieras tehnikuma karjeras konsultante uzskata, ka Accenture uzņēmums ir lieliska darba vieta, kur augt un attīstīties ikvienam mūsu Valmieras tehnikuma izglītojamajiem, kuri savu dzīvi ir nolēmuši saistīt ar IT nozari. Viss ir atkarīgs tikai no katra paša vēlmēm, prasmēm un ambīcijām. Kā paši Valmieras tehnikuma audzēkņi saka: “Galvenais ir nepadoties un saglabāt sevī pārliecību par profesijas izvēli, jo šī ir ļoti laba profesija.”

Ja nākotni vēlēsies saistīt ar IT jomu, tad pēc Valmieras tehnikuma absolvēšanas savas zināšanas papildināt būs jādodas uz kādu no Latvijā esošajām augstskolām, piemēram, LU, LLU, RTU, TSI, Vidzemes augstskolu, Liepājas universitāti, VeA vai iesākumā uz kādu koledžu, kur varēsi iegūt vismaz pirmā līmeņa augstāko izglītību. 
Noteikti vajag ieklausīties Accenture sniegtajās atziņās:

  • Viss mainīsies (izņemot pamatus);
  • Šodienas sāncenši ir nākotnes draugi;
  • Spēja mācīties ir svarīgāka par tehniskajām zināšanām;
  • 21. gs lasīt/rakstīt prasme ir programmēšana;
  • Darba ir tik daudz, ka jāstrādā pastāvīgi un patstāvīgi.

Pasākums norisinājās Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta ietvaros.