SAM 8.5.1

05.01.2023

ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību prakšu uzņēmumos»Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi,…

Read More…