Dalies:

SAM 8.5.2

29.06.2022

Simulācijas iekārta ļaus izglītojamajiem uzlabot MMA, MIG, MAG, TIG metināšanas

LASĪT TĀLĀK

01.03.2018

Informācija par projektu: http://www.lddk.lv/projekts/sam-8-5-1-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas-iestazu-audzeknu-skaitu-pec-to-dalibas-darba-vide-balstitas-macibas-vai-macibu-prakse-uznemuma-istenosanas-noteikumi/ Projekta sadarbības partneri: Uzņēmumi: http://www.lddk.lv/uznemumi/ Valsts izglītības

LASĪT TĀLĀK

01.03.2017

Projekta īstenošanas progress par periodu no 01.09.2017. līdz 31.08.2018. Informācija

LASĪT TĀLĀK