ENGINE

Engine22122023
22.12.2023

ENGINE projekta vadības sanāksme Larnaca, Kiprā

Pasākumā partneri dalījās ar darba progresu materiālu testēšanas, datu analīzes un ENGINE sistēmas izveides jomās. Kā arī tika pārrunāta projekta vidus termiņa…

Read More…

ENGINE21092023
21.09.2023

Foto un video satura iegūšana Oulu Universitātē, uzņēmumos Global Boiler Works Oy un Nome Oy projekta ENGINE ietvaros

19.-20.septembrī Valmieras tehnikuma pārstāvji viesojās Somijā, Oulu, lai kopā ar partneriem strādātu pie mācību materiālu izveides par metāla testēšanu un tās nozīmi…

Read More…

ENGINE 30062023
30.06.2023

ENGINE projekta partneru tikšanās uzņēmumā Wärtsilä

Pozitīvā ietekme, ko ENGINE veidotāji tiecas sasniegt, ir globālās konkurētspējas palielināšana un Eiropā ražoto metālizstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšana, radot jaunu, digitālu…

Read More…

ENGINE 01022023
01.02.2023

ENGINE projekta partneru vizīte uzņēmumos Itālijā

Vairāku dienu sanāksmē Valmieras tehnikuma pārstāvji kopā ar vēl 15 uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem dalījās ar līdz šim projektā paveikto un diskutēja…

Read More…

ENGINE 16092022
16.09.2022

ENGINE projekta konsorcija partneru tikšanās Briselē

Divu dienu sanāksmē Valmieras tehnikuma delegācija kopā ar vēl 15 projekta partneriem dalījās ar līdz šim paveikto un vienojās par turpmākajām aktivitātēm….

Read More…

ENGINE 08072022
08.07.2022

Valmieras tehnikums piedalās partneru sanāksmē Somijā

Projekts ENGINE — nulles defektu ražošana zaļajai pārejai Eiropā — tiek īstenots ar mērķi samazināt ietekmi uz vidi un uzlabot metālizstrādājumu ražotāju…

Read More…

ENGINE 15062022
15.06.2022

Valmieras tehnikums uzsāk dalību starptautiskā projektā ENGINE

Projekts ENGINE — nulles defektu ražošana zaļajai pārejai Eiropā — tiek īstenots ar mērķi samazināt ietekmi uz vidi un uzlabot metālizstrādājumu ražotāju…

Read More…